sarnederland.nl

SAR Nederland zoekt & redt mensen die vermist zijn.


SAR Nederland helpt met het zoeken naar mensen die vermist zijn, zowel op het water als op het land.

Met een groot aantal vrijwilligers en expertises in ons team zijn wij in staat om op korte termijn een inzet te doen bij een acute vermissing, maar ook bij het zoeken naar langer vermisten zijn wij zéér actief.


Tevens worden wij ingezet bij het zoeken naar (bijzondere) voorwerpen welke te maken zouden kunnen hebben met misdrijven. Dit doen wij in samenwerking met politie en andere hulpverlenende instanties.

Zonder SAR Nederland hebben families die onwetend zijn over de verblijfplaats en over het lot van hun geliefde geen plek om naar toe te gaan.


Het zal je kind of ander familielid maar zijn die vermist is en niet méér thuiskomt!

Help ons vermiste personen op te sporen .......

Wij van SAR Nederland zijn een doneeractie gestart om sonarapparatuur en een radarbeugel voor de boot te bekostigen.


In december ontving SAR nederland een bedrag van 6000 euro van SCG Zamenhof Comenius in Leeuwarden.

Dit bedrag werd opgehaald tijdens de jaarlijkse kerstmarkt van de school. Voor dit geld is een sonarboot aangeschaft. Deze boot gaat ingezet worden bij vermissingen of het zoeken naar voorwerpen op en in het water.


We werken alleen met vrijwilligers en hopen met deze actie genoeg geld bij elkaar te krijgen voor de sonar van de boot, zodat we binnenkort nog vaker ingezet kunnen worden bij het zoeken naar vermiste personen in Nederland.

Elke dag verdwijnen er bijna 100 mensen in Nederland!

Met uw financiële hulp kunnen wij vaker ingezet worden, dus help ons en alle nabestaanden van vermisten ........... want het zal je kind of ander familielid maar zijn die vermist wordt!

sarnederland.nl

Bankrekening: NL34 RABO 0349 8933 81

KvKnummer:    71594760

Copyright © Alle rechten voorbehouden

VOLG ONS

ANBI status

SAR Nederland is aangemerkt als ANBI.

Instellingen die de belastingdienst als ANBI aanwijzen, hebben deze belastingvoordelen.

Uw gift is dus in vertrouwde handen en volledig aftrekbaar bij de belastingdienst!

Deze website maakt gebruik van cookies. Door te klikken op "Accepteren" gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Accepteren